Đèn Tín Hiệu Giao Thông

 

STT Nơi lắp đặt Ghi chú
1 Tỉnh Bình Thuận 38 chốt
2 Tỉnh Ninh Thuận 16 chốt
3 Tỉnh An Giang 12 chốt
4 Tỉnh Gia Lai 7 chốt
5 Tỉnh Phú Yên 8 chốt
6 Tỉnh Khánh Hòa 2 chốt
7 Thành  phố Hồ Chí Minh 2 chốt
8 Tỉnh Đắc Lắc 12 chốt
9 Campuchia 5 chốt
                   
Den chop vang dung pin mat troi.jpg
Den chop vang dung pin mat troi
Den THGT Binh Thuan 1.jpg
Den THGT Binh Thuan 1

 Den THGT Gia Lai.jpg

DenTHGT_Pleiku.jpg
DenTHGT_Pleiku