Liên hệ
Công ty CP Kỹ Thuật Ánh Minh
Địa chỉ:
86/5, Bàu Cát 2, P.12, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: +84-8-622971253
Fax: +84-8-39491806